Volver

Calcular Seguro Vida

Calcular Seguro Accidentes

Calcular Seguro Decesos

Calcular Seguro Decesos Residentes Extranjeros

Volver

Seguros de Salud

Calcula tu seguro de Indemnización

Servicios al cliente

    • Más información

918 365 365 |900 822 822

Volver

Planes de Previsión Social

Home > Recepció Protecció de Dades

Recepció Protecció de Dades

Que s´haurà d´explicar en una pàgina Web

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

La informació i/o les dades personals que ens proporcioni s’inclouen en un fitxer el responsable del qual és:

* Identitat: MAPFRE SA, amb CIF A-08055741

* Adreça postal: Carretera de Pozuelo, 52, 28222 Majadahonda, Madrid.

* Contacte del delegat de protecció de dades: DataProtectionOfficer.MAPFRE@mapfre.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

MAPFRE SA tractarà totes les dades personals subministrades voluntàriament per les persones interessades per a les finalitats següents:

* Controlar l’accés als edificis i instal·lacions.

* Garantir-hi la seguretat.

Durant quant de temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini determinat partint dels criteris següents: (i) obligació legal de conservació; i (ii) sol·licitud de supressió per part de l’interessat en els supòsits en què sigui procedent.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades amb les finalitats incloses a l’apartat “Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?” és el manteniment de la seguretat i el control d’accés a les instal·lacions i edificis de MAPFRE que atorga la Llei 5/2014, del 4 de abril, de seguretat privada.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

MAPFRE SA no comunicarà les seves dades a cap altra entitat ni farà transferències internacionals de dades a tercers països o organitzacions internacionals.

Quins drets té quan ens facilita les seves dades?

En els termes i amb l’abast establerts a la normativa vigent, qualsevol persona té dret a:

* Confirmar si a MAPFRE SA tractem dades personals que el concerneixin o no, i accedir a les dades esmentades i a la informació relacionada amb el seu tractament.

* Sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.

* Sol·licitar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides, cas en què MAPFRE SA deixarà de tractar-les excepte per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

* Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament podran ser tractades amb el seu consentiment, amb l’excepció de la conservació i utilització per a l’exercici o la defensa de reclamacions o amb l’objectiu de protegir els drets d’una altra persona física o jurídica o per raons d’interès públic important de la Unió Europea o d’un determinat Estat membre.

* Oposar-se al tractament de les seves dades, cas en què MAPFRE SA deixarà de tractar-les excepte per a la defensa de possibles reclamacions.

* Rebre en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica les dades personals que us incumbeixin i que hagi facilitat a MAPFRE SA, o sol·licitar a MAPFRE SA que les transmeti directament a un altre responsable quan sigui tècnicament possible.

* Retirar el consentiment atorgat, si escau, per a la finalitat inclosa a l’apartat “Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?”, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.

Els anteriors drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat els pot exercir directament el titular de les dades o bé per mitjà d’un representant legal o voluntari, a través de comunicació escrita i adreçada a Oficina Corporativa de Privacidad y Protección de Datos. Carretera de Pozuelo, 52 – 28222 Majadahonda, Madrid.

L’interessat pot presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan consideri que no ha obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, a través del web habilitat a l’efecte per l’autoritat de control corresponent.